Article September 21, 2021

Kỷ nguyên Digital Transformation

Words count 7.6k Reading time 7 mins.

Những năm gần đây, một trong những thuật ngữ được nhắc đến rất nhiều trong Cách mạng Công nghiệp 4.0 thì không thể không kể đến Digital Transformation, hay còn gọi là Chuyển Đổi Số (CDS). Vậy CDS là gì mà các doanh nghiệp đang lưu tâm, nó có đóng góp cho sự thay đổi nào cho doanh nghiệp không? Có mang lại lợi ích lớn nào không?

Read article
0%